IJZER KOOLSTOF DIAGRAM PDF

IJzer Fe en Koolstof C vormen een kubisch rooster. Op de hoeken van deze roosters bevinden zich IJzeratomen. De koolstofatomen kunnen twee posities innemen. In deze positie is sprake van een kubisch vlak gecentreerd rooster.

Author:Groll Fenrizshura
Country:Chile
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):12 February 2010
Pages:370
PDF File Size:20.44 Mb
ePub File Size:14.55 Mb
ISBN:640-8-82198-247-6
Downloads:43708
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DagulIJzer Fe en Koolstof C vormen een kubisch rooster. Op de hoeken van deze roosters bevinden zich IJzeratomen. De koolstofatomen kunnen twee posities innemen. In deze positie is sprake van een kubisch vlak gecentreerd rooster. Bij positie twee, het kubisch ruimtelijk gecentreerd rooster is het koolstofhoudende atoom inwendig gecentreerd in de kubus. Koolstof is het belangrijkste legeringselement in staal. De hoeveelheid koolstof bepaalt de hardheid van het materiaal en daarmee ook de bruikbaarheid.

Belangrijk voor de bruikbaarheid is het feit dat aan het Gamma mengkristal veel koolstof kan worden toegevoegd. IJzer en koolstof gaan een chemische verbinding aan die Cementiet Fe3C genoemd wordt. Kubisch vlak gecentreerd vs. Het werkelijke ijzer-koolstofdiagram is wezenlijk groter dan het hier afgebeelde deel.

De koeling van de smelt, verloopt in hoofdzaak van de austeniet- naar de ferriet- fase, dat wil zeggen van gamma mengkristal gamma ijzer naar alfa mengkristal alfa ijzer.

Bij de beschouwing van het proces omtrent de kristalstructuur kan geobserveerd worden dat de koolstofatomen zich bewegen van de oppervlakte naar het centrum van de kristal. De andere koolstofatomen worden afgescheiden en vormen Cementiet Fe3C.

In de vaste toestand zijn vier er verschillende structuren: Ferriet is de benaming voor alfa-ijzer. Het bevat weinig tot geen koolstof. Ferriet is een kubisch ruimtelijk gecentreerd kristalrooster. Dit is een nieuwe structurele component en vormt een ferriet-perliet microstructuur.

De overgang van ferriet-perliet naar perliet vindt plaats nabij een koolstofpercentage van 0. Perliet Bij een verdere verhoging van de koolstofconcentratie daalt het aandeel ferriet gestaag. Wanneer bekeken onder een microscoop kan dit gezien worden door verdikte korrelgrenzen. Cementiet heeft een zeer harde en brosse structuur.

In veel staalsoorten moet daarom het neerslaan van cementiet worden vermeden. Dit gebeurt door een snelle afkoeling. Als cementiet-vorming niet wordt tegengegaan kan dit leiden tot afbrokkeling van het materiaal bij een mechanische belasting.

SAMANEZ MATEMATICA FINANCEIRA PDF

Oh no, there's been an error

Fasebepaling in het ijzer-koolstofdiagram[ bewerken brontekst bewerken ] In het ijzer-koolstofdiagram wordt op de x-as het gewichtspercentage van koolstof uitgezet, op de y-as de temperatuur. De lijnen in het diagram geven de faseovergangen weer en markeren daarmee de verschillende toestandsfasen. De belangrijke punten in het diagram worden met hoofdletters aangegeven. Het lijnstuk ABCD stelt de liquidus voor. Boven die lijn is de legering vloeibaar. De kristallisatie van de vloeibare smelt begint wanneer het legeringsmengsel tijdens het afkoelingsproces onder de liquiduslijn komt. Op grond van de verschillende allotrope vormen van ijzer komen, afhankelijk van het koolstofgehalte, verschillende fasen tot stand.

2N6044 DATASHEET PDF

IJzer-koolstofdiagram

.

KUHLAU OP 20 NO 1 PDF

IJzer koolstofdiagram

.

ARB24-SR BELIMO PDF

.

Related Articles