HANDBOEK PSYCHOPATHOLOGIE DEEL 2 PDF

Alle productspecificaties Samenvatting Handboek psychopathologie 2 1e druk is een boek van W Vandereycken uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. Deel 1 Basisbegrippen is een systematische beschrijving van psychiatrische stoornissen. Deel 2 Klinische praktijk bouwt daarop voort met een grondig overzicht van de concrete werkwijzen bij de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van psychiatrische stoornissen. Dit nieuwe deel 2 is een gereviseerde en geactualiseerde samenvoeging van de vroegere delen 2 en 3, die respectievelijk de ontwikkelingen en de praktijk in de geestelijke gezondheidszorg behandelden. Dit onderdeel sluit nauw aan bij deel 1 Basisbegrippen. Het gaat er bij onderdeel B vooral om de denk- en werkwijze bij diagnostiek, indicatiestelling en behandeling concreet te demonstreren.

Author:Gardak Akigore
Country:Dominica
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):10 October 2019
Pages:85
PDF File Size:6.84 Mb
ePub File Size:10.23 Mb
ISBN:463-3-23740-300-7
Downloads:6315
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TogarDeel: Omschrijving Deze vierde druk van deel 1. Alle hoofdstukken zijn geactualiseerd rekening houdend met de nieuwste wetenschappelijke kennis en enkele hoofdstukken zijn zelfs helemaal nieuw. Onze meest kritische lezers zijn studenten en docenten. Als raamwerk bespreekt het eerste hoofdstuk de basisbegrippen, principes en knelpunten van de psychopathologie als wetenschappelijke discipline.

Elk hoofdstuk is volgens een vast stramien opgebouwd: kenmerken en voorkomen, wetenschappelijke inzichten, behandeling, prognose en literatuur. Kenmerken en voorkomen: Deze paragraaf omvat een beschrijving van de psychische stoornis volgens DSM—IV met telkens een voorbeeld en een bespreking van specifieke differentieel—diagnostische problemen.

Verder wordt aan de hand van beschikbare epidemiologische gegevens een beeld geschetst van het voorkomen van de stoornis in de algemene bevolking en in de psychiatrische populatie. Wetenschappelijke inzichten: In deze paragraaf worden de verklaringen van elke stoornis besproken zoals die actueel bekend zijn op grond van empirisch materiaal.

In plaats van theoretische speculaties wordt gerefereerd aan de belangrijkste studies met betrekking tot biopsychosociale verklaringen of opvattingen. Behandeling: Deze paragraaf blijft beperkt tot specifieke informatie over therapiemogelijkheden voor zover deze gesteund zijn op onderzoeksgegevens. Literatuur: Bij elk hoofdstuk hoort een afzonderlijke lijst met de belangrijkste referenties. Aan de auteurs werd gevraagd niet elke uitspraak met een literatuurbron te staven, maar zo veel mogelijk te verwijzen naar gezaghebbende overzichtspublicaties.

JURNAL POTENSIOMETER PDF

Handboek psychopathologie deel 1

Het gaat daarbij vaak om beslissingen die belangrijk kunnen ingrijpen in het leven van mensen: beslissingen met betrekking tot evaluatie bijv. Goede diagnostiek wordt aangestuurd door een heldere vraagstelling op een of meer van deze gebieden. Dit wordt wel aangeduid als de diagnostische cyclus zie Van Strien, ; De Bruijn e. Jan H. Kamphuis, Hilde M. De eerste is vooral klinisch-praktisch: het uitsluiten of vaststellen van niet-psychiatrische ziekten die de psychiatrische stoornis zouden kunnen verklaren of als comorbiditeit van belang zijn voor een adequate behandeling. De tweede is vooral wetenschappelijk: het zoeken naar veranderingen in biochemie, fysiologie en anatomie die samenhangen met de psychiatrische stoornissen zelf.

UNA MUERTE MUY DULCE SIMONE DE BEAUVOIR PDF

Handboek psychopathologie 2

Deel 1 Basisbegrippen is een systematische beschrijving van psychiatrische stoornissen. Deel 2 Klinische praktijk bouwt daarop voort met een grondig overzicht van de concrete werkwijzen bij de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van psychiatrische stoornissen. Dit nieuwe deel 2 is een gereviseerde en geactualiseerde samenvoeging van de vroegere delen 2 en 3, die respectievelijk de ontwikkelingen en de praktijk in de geestelijke gezondheidszorg behandelden. Het eerste onderdeel van deel 2 "A Diagnostiek en behandeling" geeft een overzicht van diagnostische procedures en behandelmogelijkheden. Het tweede onderdeel "B Specifieke toepassingen" laat zien hoe men in de dagelijkse praktijk bij de desbetreffende problematiek te werk gaat.

GHOSTSCRIPT COMBINE PDF

Handboek psychopathologie Deel 2

About this book Introduction Deze vierde druk van deel 1. Alle hoofdstukken zijn geactualiseerd rekening houdend met de nieuwste wetenschappelijke kennis en enkele hoofdstukken zijn zelfs helemaal nieuw. Onze meest kritische lezers zijn studenten en docenten. Als raamwerk bespreekt het eerste hoofdstuk de basisbegrippen, principes en knelpunten van de psychopathologie als wetenschappelijke discipline. Elk hoofdstuk is volgens een vast stramien opgebouwd: kenmerken en voorkomen, wetenschappelijke inzichten, behandeling, prognose en literatuur.

Related Articles