FORMA E NAMAZIT PDF

All-llahu xh. E kam quajtur Forma e Namazit te Muahmmedit saws, prej tekbirit e deri ne Selam sikurse e sheh. Lus All-llahun xh. Tran, Buhariu dhe Ahmedi. Muslimi dhe Iben Maxheja.

Author:Faeshicage Arashura
Country:Laos
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):22 May 2018
Pages:425
PDF File Size:14.94 Mb
ePub File Size:12.61 Mb
ISBN:587-4-14834-409-8
Downloads:43201
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DijinTran, Buhariu dhe Ahmedi. Muslimi dhe Iben Maxheja. Buhariu, Ebu Davudi dhe Nesaiu. Ahmedi dhe Ebu Dawudi me sened sahih. Baid bejni we bejne hatajaje kema baadte bejnelmashriki wel-magribi. Nakk-ini min hatajaje kema junakkithetheu-belebjedi minedde-nesi. Igsilni min hatajaje bilmai weththelxhi welbere-di". O Zot! Muslimi dhe Ebu Awwane. Kjo ulje quhet Xhelsetul-Istiraha ulja e te pushuarit. All-llahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed Kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahime inneke hamidun mexhid.

Bekoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, ashtu sic ke bekuar Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit. Buahriu , Ebu Dawudi dhe Nesaiu. Ebu Muslimi dhe Ebu Awwane. Inni eudhu bike min adhabil-kabr, we eudhu bike min fitnetil-mesihid-dexhxhall we eudhu bike min fitnetil- mahjaje wel-memat. Biilmikelgajb we kudretike alel-haliki, ahjini ma alimetalhajate hajren li, we tewwefeni idha kane-til -wefatu hajren li. We eseluke hashjetuke fil-gajbi wesh-shehadeti, we eseluke kelimetul-hakki wel-adli fil-gadebi wer-wida, we eseluke kasde fil-fakri wel-gina.

We eseluke neimen la jebide, we eseluke kurrete ajin, la tenfidu we la tenkatiu, we eseluke rida badel-kada, we eseluke berdetui-ishibadel meuti, we eseluke ledhdhetun-nedheri ila wexhhike, we eselukesh-sheuke ila likaika fi gajri darrai mudirretin we la fitnetin mudilletin. Inni dhalemtu nefsi dhulmen kethira, qe la jegfirudh-dhunube il-la ente, foggily magfireten min indike, we-rhamni, inneke entel-gafurur-rahim Buhariu dhe Muslimi.

Ibni Maxheja, Hakimi, I cili e vertet-on kete kete hadith. SubhanAll-llahi We Bihamdihi, Subhanekall-llahumme we bihamdike , eshhedu en la ilahe il-la ente estagfiruke qe etubu ilehke.

Enes ibn Maliku r. Aisheja r.

GUIA PRACTICA SOFROLOGIA PDF

4 veçoritë e faljes së namazit të duhas

.

ELPIS ISRAEL PDF

Forma e namazit të të dërguarit – Muhammed Nasiruddin Albani

.

ENERGY DISSIPATORS AND HYDRAULIC JUMP PDF

Oraret e namazit 2020

.

EL CORTESANO BALTASAR DE CASTIGLIONE PDF

SI FALET NAMAZI I ISTIHARES ?

.

Related Articles